Forebyggelse af skimmel

Forebyggelse af skimmel

For fugtige byggematerialer og forkert opbevaring af byggematerialer er ofte skyld i skimmelsvamp. 

De seneste års mange skimmel tilfælde skyldes travlhed i byggeriet, forhurtigt indbygning af fugtige materialer og manglende planlægning.

Når der planlægges et byggeri er det vigtigt at man har udtørringen med i sin tidsplan, for at undgå at der indbygges byggematerialer der er for fugtigt til at blive bygget ind eller til at blive malet.

Det ses desværre ofte at der ikke dækkes tilstrækkeligt af ved skalmuring, tagarbejde og ved opbevaring af byggematerialer, hvilket giver grobund for skimmel. Oftest ses skaderne ikke før brugeren af ejendommen klager over lugt gener eller får helbredsmæssige problemer, i værste tilfælde skal beboerne genhuses da boligen kan blive for sundhedsskadelig at bo i. 

Materialer der fødes våde, så som beton, gasbeton, mursten, osv. har et naturligt højt fugtindhold. Disse materialer skal have tid til udtørring, der passer til den efterfølgende behandling eller indelukning inde bag ved skabe eller lignende. Tømmer skal være nedtørret til 18% - 20% træfugt før det må indbygges, det kunne være et bjælkelag eller skelettet til en væg. Træ der skal anvendes som beklædning indvendigt, skal ned på 8% - 12% træfugt ved indbygning.

Det er vigtigt at materialerne er ordentligt sikret ved transport fra fabrik til byggepladsen såleds at de ikke opfugtes under transporten og derved øger risikoen for indbygning af fugt. Den efterfølgende opbevaring af byggematerialer er bedst i et materiale telt da det sikre materialerne mod regnvand og giver en god ventilering. 

Udtørring af byggematerialer sker bedst om vinteren da fugtindholdet i lufter er mindst grundet kulden og luften dermed er mere tør end om sommeren. Dertil skal der gerne være opvarmet til min. 20 grader og materialerne skal ikke udsættes for regn. 

Ved opstart og kontrahering af et byggeri er det vigtigt at der i udbudsmaterialet eller i kontrakten er tydeligt klargjort hvem der har ansvaret for materialets fugtindhold og at kontrol metoden hertil er tilstrækkelig.