Uvildig byggesagkyndig

Kælder som er fugtig
Den gode kælder

Mange ældre huse og ejendomme har en kælder, som er fugtig, sur, lavloftet og ikke så anvendelig.

Der ligger mange gode kvadratmeter i din kælder, som venter på at blive taget i brug, og det kan blive til de dejligste rum. Det er ikke nogen let sag at gå i gang med en kælder- renovering, hvis den skal have hele turen.

Nogle af de ting, som er vigtige at tage højde for, kan være udefrakommende vand - såvel regnvand som grundvand. Vigtigheden af en ordentlig isolering skal man heller ikke underkende.

Du må for eksempel ikke isolere indvendigt, da det vil give fugtproblemer. Her er det vigtigt, at man får isoleret på den udvendige side, hvilket man vil gøre i forbindelse med, at man laver omfangsdræn og monterer en grundmursplade eller drænplade. 

Det er også vigtigt, at man bruger vandtæt beton, når man understøber fundamentet, så grundvandet ikke kravler op igennem betonen nedefra og giver fugtproblemer.

Håndværkertilbuddet

Det er fedt at gøre det selv, og fedt at kunne sige, at man selv har bygget det her, og fedt at spare penge.

Der er mange, som af forskellige årsager ønsker at gøre det selv.

Man skal bare huske, at man altså hæfter for det, man bygger, i mange år efter et eventuelt salg af ejendommen, og ydermere er det surt at bygge noget, som ikke dur.

Husk, at når man sælger sit hus eller sin lejlighed, hæfter man for skjulte fejl og mangler i 10 år!!

Renovering af loft
Image
Håndværkertilbuddet

Der er fedt at gøre det selv, og fedt at kunne sige at man selv har bygget det her og fedt at spare penge.

Der er mange der ønsker at gøre det selv, af forskellige årsager.

Man skal bare huske at man altså hæfter for det man bygger i mange år, og ydermere er det lidt træls at bygge noget som heller ikke dur.

Hvis man sælger sit hus eller sin lejlighed hæfter man for skjulte fejl og mangler i 10 år!!

Køberrådgivning
Køberrådgivning

Vi tilbyder professionel og uvildig gennemgang af din måske kommende bolig. Selv om der foreligger en tilstandsrapport og elinstallationsrapport, kan det i mange tilfælde være rart at få oversat, hvilke konsekvenser det har byggeteknisk samt økonomisk.

Ved at få klarlagt omfanget af de skader og mangler, der måtte være, får du nogle tungtvejende grunde til at forhandle om prisen på boligen. 

Under en gennemgang kan vi også snakke om husets generelle stand, og hvad du kan forvente at opleve, hvis du ønsker at lave om på nogle ting i boligen.

Renoveringen

Ved renovering kan man lave nogle ting, som bare ikke kan skabes i nybygggeri.

Der er noget sjæl i de gamle ejendomme, som bare ikke kan skabes i nybyg, men kun kan bevares ved hjælp af en renovering.

En gammel herskabslejlighed med plankegulve, fyldninger i dørene, paneler på væggene og højt til loftet - eller en gammel villa med smukt murværk, detaljer i murværket, buede stik som overlægger, flotte rem ender og spær ender, detaljer i tagkonstruktionen osv. Alt dette kan bare ikke skabes i nybyggeri.

Renovering er bare meget mere kompliceret end nybyg.
Der er mange uforudsigelige ting, som først kan ses, når byggeriet er i gang.
Der er mange detaljer, som ikke kan laves, før byggeriet er kørende.
Der er konstant ting, man skal tage stilling til, og det kræver overskud både mentalt og økonomisk.

Renovering
Image
Renoveringen

Ved renovering kan man lave nogle ting som bare ikke kan skabes i nybyg, der er noget sjæl i de gamle ejendomme som bare ikke kan skabes i nybyg men kun kan frembringes i form af en renovering.

En gammen herskabslejlighed med plankegulve, fyldninger i dørene, panelerne på væggene, højt til loftet eller en gammen ville med smukt murværk, detaljer i murværket, buede stik som overlægger, flotter rem ender og spærrende, detaljer i tagkonstruktionen, osv.

Renovering er meget mere kompliceret end nybyg, der er mange uforudsigelige ting som først kan ses når byggeriet er i gang, der er mange detaljer som ikke kan laves før byggeriet er kørende. Det er konstant ting man skal tage stilling til det kræver overskud mentalt og økonomisk.

Tørreloft
Tørreloftet

Mange ældre etageejendomme står over for en bekostelig udskiftning af taget, og  man vælger derfor ofte at frasælge tagrummet for at få et nyt tag financieret på denne måde.

Det er en god ide, som på mange måder giver rigtig god mening. 
Som ejerforening sparer I en masse penge, og I får et meget bedre isoleret tag, end I havde, og end I ville have fået ved blot at lave en tagudskiftning. 

Hvis man har et tagrum eller tørreloft, der er stort nok,  kan man oftest forhandle sig frem til flere ting end blot taget.

Det er vigtigt i forbindelse med frasalget af jeres tag, at I får lavet et nyt tag, der lever op til god håndværksmæssig standard:

- at undertaget er et fast undertag 
- at alle inddækninger bliver lavet i zink 
- at kvistene passer til ejendommen
- at kvistene passer ind i vinduesbåndene 
 -at tagstenene er af den rigtige model 
- at det nye dæk lever op til gældende lovkrav
- at der tænkes lyddæmpning ind i projektet 
- at der bliver indbygget stål, der skal bære            tagetagen i tilfælde af brand.

Indretning af tørreloft til beboelse er både økonomisk og teknisk en kompliceret sag, som under alle omstændigheder bør involvere teknisk bistand.

Når så store økonomiske interesser er på spil, bør der være både økonomisk og teknisk ligeværdighed på begge sider af bordet.

Vedligeholdelsesplan
En vedligeholdelsesplan skal ses som et værktøj til at vedligeholde jeres ejendom og beskytte dens værdi.

Bor man i en etageejendom i en andels- eller ejerforening, ser man mest sin egen lejlighed og interesserer sig egentlig ikke så meget for fællesarealerne.
Man kommer sjældent på loftet og er kun i kælderen efter sin cykel eller sit vasketøj.
Man registrer måske, at der er lidt sur luft i kælderen og lidt sort i det ene hjørne, men så skal man jo også videre.

Ved at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan bliver der pludselig sat ord, økonomi og løsning på den sure luft i kælderen og den sorte plet i hjørnet.

Vi tager pulsen på ejendommen.
De trælse overraskelser bliver minimeret. Skader, der ville opstå og ødelægge tilstødende bygningsdele, kan stoppes, inden det er for sent.

Der er mange fordele ved at få udarbejdet en uvildig vedligeholdelsesplan af en uvildig byggesagkyndig og mange penge at spare.
Vedligeholdelsesplan
Image
Vedligeholdelsesplan
En vedligeholdelses plan skal ses som et værktøj til at vedligeholde jeres ejendom om dens værdi.

Bor man i en etageejendom i en andels eller ejerforening ser man mest sin egen lejlighed og interessere sig entelig ikke så meget for fællesarealerne, man kommer sjældent på loftet og er kun i kælder efter sin cykel eller vasketøj, Man registrer måske at der er lidt sur luft i kælderen og lidt sort i det ene hjørne, men så skal man jo også videre.

Ved at få udarbejdet en vedligeholdelses plan bliver der pludselig sat ord, økonomi og løsning på den sure luft i kælderen og den sorte plet i hjørnet. vi tager pulsen på ejendommen. De trælse overraskelser bliver minimeret, skader der ville opstå og ødelægge tilstødende bygningsdele kan stoppes inden det er for sent. Der er mange fordele ved at få udarbejdet en uvildig vedligeholdelses plan og mange penge at spare.
Aflevering af nøgle
Aflevering

Når man skal modtage nøglen til sit nye typehus, rækkehus, arkitekttegnede hus, ejerlejlighed, ombygning eller tilbygning, sker det som en afleveringsforretning. En afleveringsforretning er flere ting - bl.a.

  • Gennemgang af det byggede for mangler
  • Accept af det byggede
  • Nedskrivning af garanti
  • I overtager vedligeholdelsespligten

Hvis I ikke får påpeget alle manglerne, kan det blive svært at få udbedret de fejl, der måtte være efterfølgende.
Derfor er det uhyre vigtigt, at man finder og får identificeret de ting, der måtte være anmærkninger på.

En professionel medhjælp til gennemgangen kan tjene sig selv hjem mange gange, både økonomisk og i at undgå fremtidige ærgrelser.

Entrepriseformer

Der findes som hovedregel tre entrepriseformer:
- Fagentreprise
- Hovedentreprise
- Totalentreprise

Uanset hvilken entrepriseform du vælger, og uanset om du lægger projekteringsansvaret over på entreprenøren i en totalentreprise, skal du altid selv lave tilsyn med dit byggeri.
Det mindsker risikoen for byggesjusk og mangler.

Entrepriseformer
Image
Entrepriseformer

Der fås som hovedregel tre entrepriseformer: fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise.

Uanset hvilken entrepriseform du vælger og selv om du lægger projekteringsansvaret over på entreprenøren i en totalentreprise skal du altid selv lave tilsyn med dit byggeri, det mindsker risikoen for byggesjusk og mangler.