Det får du ved 1 og 5- års gennemgang :

  • Professionel gennemgang af boligen
  • Rapport med mangler der skal udbedres
  • Tryghed i vores mangeårige erfaring 
  • Vi ved hvad der bør kategoriseres som en mangel og ikke bør.
  • Vi ved hvad der er klassisk at se på en gennemgang

1-års gennemgang

Når ens nye lejlighed, hus eller ens nye tilbygning har været færdigbygget i 1 år, ved man erfaringsmæssigt, at de fejl eller mangler, der måtte forekomme, begynder at være synlige. Derfor er det meget normalt, at man laver en 1-års gennemgang med entreprenøren/ entreprenørerne, som har været involveret i byggeriet. Det er hensigtsmæssigt, at bygherren indkalder til 1-års eftersyn af det byggede, hvis der kan konstateres mangler, der skal afhjælpes af entreprenøren. Det er vigtigt at indkalde til eftersynet, inden der er gået et kalenderår, hvis man vil være sikker på, at ens krav er gældende. Har man lavet en kontrakt med entreprenøren, som bygger på et aftalegrundlag, der indebærer en garantinedskrivelse som i AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger, vil garantien blive nedskrevet fra 10% til 2% (ved AB-Forbruger nedskrives garantien til 0 kr.) af entreprisesummen på 1-årsdagen fra afleveringsforretningen, hvilket betyder, at du som bygherre ikke har så meget at gøre godt med til udbedring af eventuelle mangler. Det er derfor uhyre vigtigt, at man får gennemgået det byggede grundigt med en uvildig byggesagkyndig for at være sikker på, at man finder eventuelle mangler, inden det er for sent. Hos Privat Byggerådgivning er vi gode til den slags. Det kan være en stor mundfuld at gå i clinch med en entreprenør, det står til at skulle udbedre nogle mangler, et år efter at han har forladt jeres byggeri. Derfor er det en god ide at få en af vores byggerådgivere med på sådan en gennemgang. Vi taler samme sprog som entreprenøren og kender de typiske faldgruber.

5-års gennemgang

Denne gennemgang er på mange måder en gentagelse af 1-års gennemgangen, dog er det ikke som standard med i AB-Forbruger. Forskellen ligger i, at dette er sidste udkald for at få påpeget eventuelle mangler over for entreprenøren/entreprenørerne. Det betyder også, at du som bygherre skal få indkaldt til 5-års eftersyn rettidigt, af hensyn til entreprenørens mulighed for at gøre eventuelle regreskrav gældende over for sine underentreprenører. På denne gennemgang vil den byggesagkyndige fra Privat Byggerådgivning udarbejde en gennemgangsliste med billeder, så der ikke kan herske tvivl om de ting, der skal laves. Når manglerne er afhjulpet, vil entreprenørgarantien blive nedskrevet til 0 kr. På denne gennemgang kan det være rart at have en byggesagkyndig med, så der er nogle professionelle øjne med til denne endelige og sidste, lidt korte gennemgang. I 2008 trådte ændringer i forældelsesloven i kraft, som betyder, at en privat bygherre (en ikke professionel) kan lægge sag an mod entreprenøren i op til 10 år fra afleveringsdatoen. Der skal dog altid anlægges sag mod entreprenøren inden 3 år efter, at den ansvarspådragende mangel er opdaget eller burde være blevet opdaget, jvf. lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer.

Pris på gennemgang

Fra 3.500kr
  • Det koster ikke noget at kontakte os
  • Ring eller skriv så udarbejder vi et gratis og uforpligtende tilbud til dig!