1 og 5 – års gennemgang

Når et byggeri har stået færdigt i 1- og 5 års ved man erfaringsmessigt at der kan opstå fejl eller mangler. Derfor bruger man 1- og 5-års gennemgang til at finde disse, så de kan blive udbedret.

1-års gennemgang

Når ens nye lejlighed, hus eller ens nye tilbygning har været færdigbygget i 1 år, ved man erfaringsmæssigt, at de fejl eller mangler, der måtte forekomme, begynder at være synlige.

Derfor er det meget normalt, at man laver en 1-års gennemgang med entreprenøren/ entreprenørerne, som har været involveret i byggeriet. Det er hensigtsmæssigt, at bygherren indkalder til 1-års eftersyn af det byggede, hvis der kan konstateres mangler, der skal afhjælpes af entreprenøren.

Det er vigtigt at indkalde til eftersynet, inden der er gået et kalenderår, hvis man vil være sikker på, at ens krav er gældende. Har man lavet en kontrakt med entreprenøren, som bygger på et aftalegrundlag, der indebærer en garantinedskrivelse som i AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger, vil garantien blive nedskrevet fra 10% til 2% (ved AB-Forbruger nedskrives garantien til 0 kr.) af entreprisesummen på 1-årsdagen fra afleveringsforretningen, hvilket betyder, at du som bygherre ikke har så meget at gøre godt med til udbedring af eventuelle mangler.
Image

5-års gennemgang

Denne gennemgang er på mange måder en gentagelse af 1-års gennemgangen, dog er det ikke som standard med i AB-Forbruger.

Forskellen ligger i, at dette er sidste udkald for at få påpeget eventuelle mangler over for entreprenøren/entreprenørerne. Det betyder også, at du som bygherre skal få indkaldt til 5-års eftersyn rettidigt, af hensyn til entreprenørens mulighed for at gøre eventuelle regreskrav gældende over for sine underentreprenører.

På denne gennemgang vil den byggesagkyndige fra Privat Byggerådgivning udarbejde en gennemgangsliste med billeder, så der ikke kan herske tvivl om de ting, der skal laves. Når manglerne er afhjulpet, vil entreprenørgarantien blive nedskrevet til 0 kr.
På denne gennemgang kan det være rart at have en byggesagkyndig med, så der er nogle professionelle øjne med til denne endelige og sidste, lidt korte gennemgang. I 2008 trådte ændringer i forældelsesloven i kraft, som betyder, at en privat bygherre (en ikke professionel) kan lægge sag an mod entreprenøren i op til 10 år fra afleveringsdatoen.

Der skal dog altid anlægges sag mod entreprenøren inden 3 år efter, at den ansvarspådragende mangel er opdaget eller burde være blevet opdaget, jvf. lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer.

Pris på gennemgang

Fra 3.500kr
  • Det koster ikke noget at kontakte os
  • Ring eller skriv så udarbejder vi et gratis og uforpligtende tilbud til dig!

Vores kunder siger

⭐⭐⭐⭐⭐
Min kæreste og jeg skulle købe hus for første gang. Vi havde Privat Byggerådgivning med ude på to huse, hvor det ene var i så ringe stand, de fraråede os at købe. Det er vi meget taknemmelige for.
⭐⭐⭐⭐⭐

Christoffer var enormt imødekommende, kompetent og god til at besvare vores mange spørgsmål. Jeg vil uden tvivl anbefale andre at kontakte Christoffer ved huskøb. Gennemgangen af huset gav os ro i maven — og vi bød derefter på huset.

⭐⭐⭐⭐⭐
Vi hyrede Privat Byggerådgivning til at lave en gennemgang af det hus, vi ville købe. Christoffer gik virkelig i dybden med tingene, og vi havde en god fornemmelse af, hvad vi var ved at købe.

Hvorfor skal du vælge os til din 1- og 5-års gennemgang:

Professionel gennemgang af boligen.

Rapport med mangler der skal udbedres.

Tryghed i vores mangeårige erfaring.

Vi ved, hvad der bør kategoriseres som en mangel.

Vi ved, hvad der er klassisk at se på en gennemgang.

Om Privat Byggerådgivning

Privat Byggerådgivning er din uvildige byggesagkyndige. Vi er til for at hjælpe dig sikkert igennem opførelsen af dit nye hus eller dit kommende bolig køb. Vi hjælper også gerne med vedligeholdelsesplaner for huse eller etageejendomme. Er der skimmel i ejendommen, er vi behjælpelige med rådgivning og løsninger. Vi hjælper jer med byggetekniske spørgsmål fra stort til småt i hele Danmark.

Book en aftale nu. 

Udfyld venligst det ønskede felt!
Udfyld venligst det ønskede felt!
Udfyld venligst det ønskede felt!