Privat Byggerådgivning ApS's almindelige

Vilkår og betingelser

Gældende fra d. 01.07.2019

1.0 Generelt:

Privat byggerådgivning ApS er en rådgiver virksomhed der yder byggeteknisk besigtigelse og gennemgang.

Aftalen er indgået når bygherrerne eller kunden har accepteret Privat Byggerådgiver ApS`s tilbud uden forbehold. Tilbuddet der er afgivet af Privat byggerådgivning ApS er bindende i 3 måneder. Med mindre andet står skriftligt anført.

2.0 Priser:

Alle anførte priser er en vurdering bygget på Privat Byggerådgiver ApS's generelle erfaring.

Privat Byggerådgiver ApS indestår ikke for eventuelle merydelser, som måtte vise sig nødvendige for at udførelsen af de beskrevne opgaver. Det skal forventes at priserne kan variere i opadgående og nedadgående retning. Alle priser er ekskl. moms. Hvorfor der skal på beregnes moms af de beskrevne opgaver. Der skal indhentes faste priser fra håndværkere inden for den anførte faggruppe for at få den endelige pris. For at få den mest korrekte pris bør der udarbejdes et udbudsmateriale, laves forundersøgelser og for registrering af den potentielle sag. Dette kan Privat Byggerådgiver ApS. være behjælpelig med.

2.1 Merværdi:

Privat byggerådgivning ApS. kan ikke gøres ansvarlige så frem bygherrens ejendom ikke opnår en merværdi.

2.2 Skjulte fejl og mangler:

Da vi kun laver besigtigelse af synlige ting og ikke laver fysiske indgreb kan der forekomme uforudsete ting der udløser en merydelse i forbindelse med jeres byggeri.

2.3:

Privat Byggerådgivning ApS indestår ikke for evt. driftstab, avancetag eller andet indirekte tab.

3.0 Myndighedsbehandling:

Der skal fra bygherrers side sikres at arbejdet der udføres er i overensstemmelse med den pågældende kommunes retningslinjer ejendommen er billigende i, samt lokalplaner, kommuneplaner, bygningsreglementet, osv. er overholdt.

4.0 Levetid:

Levetiden på de enkelte bygningsdele er et skøn ud fra en visuel vurdering. Der kan forekomme kortere og længere levetider af det besigtigede emne. Levetiden er sat ud fra erfaring, stand, placering, belastning, osv. Privat Byggerådgiver ApS indestår ikke for eventuelle merydelser, som måtte vise sig nødvendige i forbindelse med en bygningsdels kortere eller længere levetid.

5.0 Tilsyn:

Privat Byggerådgivning ApS. Fritager ikke entreprenøren for selv at køre tilsyn med deres arbejde eller på anden måde at slække på deres kvalitetskontrol.

Det er altid bygherre der skal sikre at arbejdet der bliver udført på hans grund lever op til gældende krav og normer.

Privat Byggerådgivning ApS laver stikprøvekontroller og ikke daglig besigtigelse hvorfor alting ikke kan besigtiges hvorfor der kan forekomme mangler.

Privat Byggerådgiver ApS indestår ikke for eventuelle mangler som opstår på trods af vores tilsyn.

6.0 Rettigheder:

Privat Byggerådgiver ApS forbeholder sig retten til at bruge det udfærdiget materiale til alle former for markedsføring. Der vil hvis vi bruger jeres materiale, billeder taget i forbindelse med arbejdet for jer ikke fremgå nogle personfølsomme data, eller billeder af personer uden skriftligt samtykke.