Termografering af hus omfatter:

  • Rapport der afdækker ejendommens situation
  • Indvendig og udvendig termografering
  • Løsningsforslag til optimering af isolering
  • Vi finder de kuldebroer der er
  • Mulighed for bedre indeklima
  • Starten på en mindre varmeregning

Termografisk fotografering

Termografering af et hus er nyttigt, når du vil undersøge huset for manglende isolering.

Ved at få en uvildig byggesagkyndig til at lave en termografisk fotografering af dit hus eller din ejendom, får du klarhed over de kolde punkter i huset. Rent teknisk kan det termografiske kamera se, hvor huset udvendigt er koldt og godt isoleret, eller hvor huset er varmt og dårligt isoleret - med andre ord skal huset helst være koldt udvendigt og varmt indvendigt. Hvis man man se, at huset er koldt udvendigt, betyder det, at huset er godt isoleret. Men hvis huset er varmt udvendigt, slipper varmen indefra ud igennem konstruktionen, hvilket betyder, at du kan få fugtproblemer indvendigt, og at du skal bruge ekstra energi til opvarmningen af din bolig. En kuldebro kan i værste tilfælde resultere i skimmelsvamp, råd og dårligt indeklima.

Da vi ikke sælger andre ydelser end rådgivning, forsøger vi heller ikke at sætte større skræk i livet på dig for at lave mersalg. Vi fortæller blot med vores termografiske fotografering hvordan husets tilstand er, og kommer med en forklaring på, hvorfor der måske er kolde punkter rundt omkring, og hvad man evt. kan gøre, for at komme problemerne til livs.

Med en rapport fra den termiske undersøgelse har du et godt udgangspunkt for det videre forløb, hvis du ønsker at energioptimere din bolig eller spare penge på den årlige varmeregning. Det er målet med termograferingen.

Pris på termografering:

Fra 3.500kr
  • Det koster ikke noget at kontakte os
  • Ring eller skriv så udarbejder vi et gratis og uforpligtende tilbud til dig!
Image