Skorstenen

Skorstenen

Skorstenen er en meget udsat del af bygningen grundet dens placering i vind og vejr.

En skorsten skal vedligeholdes. For at mindske vedligeholdelsesarbejdet kan det anbefales at montere en hætte/et tag over skorstenen, således at det ikke kan regne ned i den. Ydermere kan man montere et gitter, så skorstenen ikke bliver hjemsted for fuglereder.

Det er vigtigt at se efter løst puds, afskallede mursten, mos i fugerne, sætningsrevner, ødelagt topplade osv. De nævnte ting kommer af forskellige årsager, men oftest er det fugt, der ligger til grund for de skader, der er på skorstenen. 

Der, hvor skorstenen går igennem taget, skal der også kontrolleres for utætheder. Inddækninger kan slippe i fugerne, inddækninger kan være revnet og blæst op fra tagstenene, så det kan regne ind, eller det kan komme fygesne ind.

I flere tilfælde er skorstenen en del af det arkitektoniske udtryk på huset eller bygningen, hvorfor det er vigtigt at vedligeholde og passe på den.

Kontakt Privat Byggerådgivning, hvis I vil have en uvildig vurdering af jeres skorsten.