Tilsynsrapport og tilsynets indhold:

  • Tilsyn på de mest kritiske tidspunker
  • Personlig byggesagkyndig tilknyttet jeres projekt
  • Kontrol af dampspærre og undertag
  • Kontrol af de mange detaljer
  • Fugt kontrol af bygningsdele
  • Kontrol af vådrumssikring, VVS instellationer m.m.
  • Digital tilsynsrapport for hvert besøg
  • Deltagelse på før- og endelig afleveringsforretning

Et typisk forløb

Efter du har kontaktet os, vil vi gerne have fremsendt det tegningsmateriale, der forligger, så kan vi skabe os et overblik over sagen. Derefter laver vi en tilsynspakke der er skrædder syet til dig, der sikrer, at vi kommer forbi på nogle fastlagte tidspunkter i overensstemmelse med entreprenørens tidsplan, der sikrer tilstrækkeligt opsyn. Derudover kommer vi også på uanmeldte tilsyn.

Når det er på plads, og du har fundet dine håndværkere eller typehusfirma, bliver vi informeret om, hvornår der er byggestart, og hvem der skal bygge. Herfra kan de endelige byggetilsyn begynde.

Pris og kvalitet.

Under et byggeri kan der opstå mange uforudsete ting som der skal tages stilling til.

Det kan være meget svært hvis man ikke ved hvad håndværkerne, arkitekten eller ingeniøren snakker om, og det kan hurtigt udløse ekstraregninger som måske slet ikke er berettiget.

Derudover kan der opstå situationer hvor der skal tages beslutning om materialer, placering af vægge, valg af døre, køkken, gulve, armaturer, osv.

Det er ikke altid, at entreprenøren eller arkitekten er særligt serviceorienterede, hvorfor det måske ikke ligefrem er de bedste eller mest rentable løsninger der bliver foreslået. Vær opmærksom på, at de jo tjener på at lave mersalg. Andre gange kommer der slet ikke nogle brugbare forslag som resulterer i, at du pludselig selv skal finde en løsning.

Vi er gerne behjælpelige med deltagelse på byggemøderne og med uvildig rådgivning til dig som bygherre. Vi kan spare dig for mange ekstra regninger ved deltagelse på byggemøderne og ved at komme med nogle gode rentable løsninger på de mange spørgsmål der måtte blive stillet. Vi kan også være behjælpelige med valg af materialer og mange andre ting i forlængelse af byggetilsynet.

Tilsynet

Er et opsyn med dit byggeri. Du får en personlig byggesagkyndig tilknyttet dit byggeri. Den byggesagkyndige vil gennemgå håndværkernes arbejde og vil være tilstede på byggepladsen. Når byggeriet er færdigt, vil han også være med til afleveringsforretningen. Alt efter størrelsen af byggeriet, byggeriets art og varigheden, laver vi en samlet pakke, som passer til dig og dit byggeri, og som sikrer, at vi kommer på tilsyn både anmeldt og uanmeldt for at besigtige byggeriet på de kritiske tidspunkter.

Der vil ved hvert tilsyn blive udarbejdet en tilsynsrapport. Rapporten indeholder en kort beskrivelse af det besigtigede, som beskriver, om arbejdet er korrekt eller ikke korrekt udført, og der bliver lavet billeddokumentation. Rapporten fremsendes til den udførende håndværker og dig som bygherre. Eventuelle mangler vil blive eftergået på næstkommende tilsyn. Vi laver tilsyn med alle faggrupperne og i alle faser af byggeriet, vi kontrolere om VVS instellationerne er lovligt udført, om vådrumssikringen er lavt efter anvisningerne, er dampspærren tæt, er undertaget lagt ordenteligt osv. Slutteligt er vi til stede ved afleveringsforretningen, når byggeriet er færdigt og skal overdrages til dig.  

Pris på tilsyn:

Fra 15.000kr
  • Det koster ikke noget at kontakte os
  • Ring eller skriv så udarbejder vi et gratis og uforpligtende tilbud til dig!