Byggetilsyn til nybyggeri, bolig og ejendom:

  • Byggetilsyn på alle kritiske tidspunker
  • Personlig byggesagkyndig tilknyttet jeres projekt
  • Kontrol af dampspærre og undertag
  • Fugtkontrol af bygningsdele
  • Kontrol af vådrumssikring, VVS installationer m.m.
  • Digital tilsynsrapport for hvert besøg
  • Deltagelse til før- og endelig afleveringsforretning

Byggetilsyn forløb

Efter du har kontaktet os, vil vi gerne have fremsendt det tegningsmateriale, der forligger. Det gør, at vi kan skabe os et overblik over sagen. Derefter laver vi en tilsynspakke, der er skræddersyet til dig og dine behov. Den sikrer, vi kommer forbi på nogle fastlagte tidspunkter i overensstemmelse med entreprenørens tidsplan, hvilket er din garanti for tilstrækkeligt opsyn.

Derudover kommer vi også på uanmeldte byggetilsyn.

Når det er på plads, og du har fundet dine håndværkere eller typehusfirma, bliver vi informeret om, hvornår der er byggestart og hvem der skal bygge. Herfra kan de endelige byggetilsyn begynde.

Pris og kvalitet

Under et byggeri kan der opstå mange uforudsete ting, der skal tages stilling til. Det kan være svært, hvis man ikke ved, hvad håndværkerne, arkitekten eller ingeniøren snakker om. Og det kan hurtigt udløse ekstraregninger, som måske slet ikke er berettiget.

Derudover kan der opstå situationer, hvor der skal tages beslutning om materialer, placering af vægge, valg af døre, køkken, gulve, armaturer, osv. Det er ikke altid, at entreprenøren eller arkitekten er særligt serviceorienteret, hvorfor det måske ikke ligefrem er de bedste eller mest rentable løsninger, der bliver foreslået.

Vær opmærksom på, at de jo tjener på at lave mersalg. Andre gange kommer der slet ikke nogle brugbare forslag som resulterer i, at du pludselig selv skal finde en løsning.

Vi er gerne behjælpelige med deltagelse på byggemøderne og med uvildig rådgivning til dig som bygherre. Vi kan spare dig for mange ekstra regninger ved deltagelse på byggemøderne og ved at komme med gode, rentable løsninger på de mange spørgsmål, der måtte blive stillet. Vi hjælper også gerne med valg af materialer og mange andre ting i forlængelse af byggetilsynet.

Byggetilsynet

Byggetilsynet er et opsyn med dit byggeri.

Du får en personlig byggesagkyndig tilknyttet dit nybyggeri eller renovation. Den byggesagkyndige vil løbende gennemgå håndværkernes arbejde og være til stede på byggepladsen. Når byggeriet er færdigt, vil vedkommende også tage del i afleveringsforretningen og sørge for, alt er, som det skal være.

Alt efter størrelsen af byggeriet, byggeriets art og projektets varighed, laver vi hos Privat Byggerådgivning en samlet pakke, som passer til dig og dit byggeri, og som sikrer, at vi kommer på tilsyn både anmeldt og uanmeldt for at besigtige byggeriet på alle kritiske tidspunkter.

Tilsynsrapport

Der vil ved hvert tilsyn blive udarbejdet en tilsynsrapport. Rapporten indeholder en kort beskrivelse af det besigtigede, som beskriver, om arbejdet er korrekt eller ikke korrekt udført. Her bliver der også lavet billeddokumentation.

Rapporten fremsendes derefter til den udførende håndværker og dig som bygherre, og eventuelle mangler vil blive eftergået på næstkommende tilsyn.

Vi foretager byggetilsyn med alle faggrupperne og i alle faser af byggeriet. Det vil blandt andet sige, vi kontrollerer, om VVS iinstallationer er lovligt udført, om vådrumssikringen er lavet efter anvisningerne, om dampspærren er tæt, om undertaget er lagt ordenligt og meget mere.

Slutteligt er vi som sagt også til stede ved afleveringsforretningen, når byggeriet er færdigt og skal overdrages til dig.  

Pris på tilsyn:

Fra 15.000kr
  • Det koster ikke noget at kontakte os.
  • Ring eller skriv, og så udarbejder vi et gratis og uforpligtende tilbud til dig!