Aflevering af byggeri hos os indbefatter:

  • En byggesagkyndig med erfaring
  • Gennemgang af byggeriet fra kælder til kvist
  • Udarbejdelse af afleveringsprotokol 
  • Kontrol af ventilationsanlæg
  • Udstyr til visuel besigtigelse samt mekanisk kontrol
  • Tryghed før indflytning

Når man står og skal overtage sit nye hus eller sin nye tilbygning efter en lang byggeperiode, er man ofte ved at være træt af byggerod og håndværkere, men det er specielt i afleveringsfasen, at det er vigtigt at være vågen.

Det er nemlig således, at arbejdet anses for at være blevet afleveret til bygherren, når afleveringsforretningen har fundet sted, så de mangler, der ikke bliver påpeget ved afleveringsforretningen, kan blive meget svære at få udbedret efterfølgende.  Med hjælp fra en af vores uvildige byggesagkyndige kan du være helt tryg ved aflevering af byggeri. Ved vores grundige gennemgang af det byggede, medbringer vi en afleveringsprotokol, som vi i fællesskab med jer og entreprenøren udfylder med samtlige mangler, der måtte være. I protokollen indskrives det også, hvornår manglerne skal være afhjulpet, således at det ikke bare bliver, når håndværkeren lige kommer forbi. I fællesskab prissættes manglerne, så det er fair for alle parter, hvad du som bygherre må tilbageholde af entreprisesummen til udbedring af manglerne. På denne måde opretholder man entreprenørens motivation og incitament for at få afhjulpet manglerne hurtigst muligt. Slutteligt underskrives protokollen af jer som bygherre og af entreprenøren. I de helt grove tilfælde, hvor det byggede er så mangelfuldt, at byggeriet ikke kan afleveres grundet væsentlige mangler, kan afleveringsforretningen ikke finde sted, før end at entreprenøren melder, at han er færdig. Vi kender desværre godt denne situation og ved derfor, hvordan den skal håndteres. 

 

Afleverings forretning pris

Fra 3.500kr
  • Det koster ikke noget at kontakte os
  • Ring eller skriv så udarbejder vi et gratis og uforpligtende tilbud til dig!